Projecten JAP 2020

Projecten JAP 2020
Projecten JAP 2020
De zomerkampen mogen wel degelijk doorgaan, vanaf 1 juli en onder strikte voorwaarden. Zo moet er gewerkt worden met "contactbubbels" van maximaal 50 personen. Die bubbels moeten gescheiden blijven.
Binnen de bubbel gelden de afstandsregels niet. Al vraagt men wel om het “gezond verstand" te gebruiken en spelletjes waarbij heel nauw contact is, zoals "vleeshoop" of "dikke Bertha", achterwege te laten. Met mensen buiten de bubbel gelden de afstandsregels wel. Onze JAP projecten organiseren wij in beperkte groepen en dit houden we, zo vormen we één bubbel per project. Al onze monitoren zijn op de hoogte van de te nemen maatregelen en leven deze sterk na. Voor vertrek voorzien wij ook onze deelnemers en hun ouders van de nodige instructies. (Kijk alvast naar foto met pictogrammen)
 
Buitenlandse jeugdkampen zijn mogelijk (als de grenzen weer open zijn) tot maximaal 150 kilometer van de Belgische grens, zodat ouders hun kinderen snel kunnen ophalen als dat nodig zou zijn.
 
Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar website van de Ambrassade: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer
 
MAG IK GAAN?
Je mag meegaan of meedoen tenzij:
je ziek bent (min 5 dagen terugtellen)
je tot een risicogroep hoort en je ouders
of dokter geen toestemming geven
WAT IS ER ANDERS DEZE ZOMER?
Kampen en activiteiten worden opgedeeld in bubbels van 50 personen.
Binnen deze bubbels kunnen jullie samen eten, spelen, slapen...
Je kiest best voor 1 soort activiteit per week.
Bijvoorbeeld een week kamp met de jeugdbeweging. Een andere week speelpleinwerking en nog een andere week met JAP . Hoe meer je wisselt, hoe meer kans dat het virus zich kan verspreiden.
Geen contact tussen bubbels en met externen.
Met mensen uit andere bubbels en buiten je activiteiten, moet je anderhalve meter afstand houden. Ouders komen dus ook niet op bezoekdag of naar een showmoment.
IS HET WEL VEILIG?
De begeleiding zorgt er voor dat alles en iedereen proper blijft. Je zal zelf moeten letten op handjes wassen, hoesten/niezen in je elleboog.
De begeleiding poetst en verlucht tenten en gebouwen extra veel dit jaar.
Er zijn meer rustmomenten zodat je minder gemakkelijk ziek wordt.
 
Op zoek naar informatie op maat van jongeren?
De uitgebreide jeugdwerkregels kan je vinden op: