Wat

Deze afsprakennota is in de eerste plaats bestemd voor alle JAP-monitoren.
De nota geeft weer waar JAP voor staat, wat monitoren van JAP kunnen verwachten en wat JAP van z'n monitoren mag verwachten. Het is als het ware een gedragscode.
JAP heeft een duidelijke visie en missie geïnspireerd op een bepaalde methodiek/ filosofie. De belangrijkste "bron" van JAP is z'n monitorenteam. De monitoren dragen immers de JAP-visie uit en zorgen voor een geëngageerde vrijetijdsbesteding voor vele jongeren (die "out staan" in de maatschappij).
Deze afsprakennota is tevens het "huishoudelijk reglement" dat de afspraken binnen JAP vastlegt. Daarom vragen we ook aan elke JAP-monitor om de nota te handtekenen en na te leven.

De nota is zodanig opgebouwd dat een duidelijk beeld wordt gegeven van wat meewerken aan JAP Adventure vzw betekent; gaande van onze bestaansreden, over onze doelstellingen en organigram tot praktische en logistieke ondersteuning.

Doelstelling

De JAP-doelstellingen worden jaarlijks tijdens het seminarieweekend vastgelegd door de JAP-monitoren. Inspraak is belangrijk omdat de JAP-monitoren de realisatie van de doelstellingen nastreven en ze uitdragen.

Methodiek

Bij JAP leren jongeren van elkaar (peer education). We werken dus niet volgens een leider-lidmodel.

Onze methodiek baseert zich op het ervaringsgerichte leren. JAP creëert een lerende omgeving en stimuleert tot het opnemen van verantwoordelijkheid. De jongere wordt hierbij benaderd in al zijn facetten: cognitief, psycho-motorisch, dynamisch-affectief, fysisch.

Hierbij gaan we ervan uit dat het latente talent dat ik elke jongere aanwezig is, kan geactualiseerd worden door de inzet van het karakter (vermogens : kennis, vaardigheden, houding). Die ontwikkeling is volgens ons de basis van elk leerproces: uit het talent ontwikkelen we vermogens. Daarbij doen we recht aan de hele persoon.

JAP garandeert een professionele begeleiding. De begeleiding geeft individuele feedback aan de deelnemers en bevordert de groepsreflectie.

Respect voor de natuur en veiligheid zijn een rode draad doorheen onze werking.
JAP opteert ook bewust voor een kleinschalige aanpak.

JAP gaat "peripathetisch" te werk. Aristoteles richtte destijds de peripathetische school op : al wandelend werd gedoceerd. Vanuit de zintuiglijk waarneembare en aantoonbare werkelijkheid destilleerde hij de theorie. JAP gaat "letterlijk" op stap met jongeren en het "op stap gaan" leidt tot ontmoeting en ervaringen opdoen.

Doelgroep

JAP richt zich tot jongeren tussen 16 en 21 jaar die out staan in de maatschappij.
JAP gelooft in intergenerationele en inclusieve dialoog.
In het Hang looze project richten we ons meer specifiek op jongeren met een handicap.

Natuur

Eén van de middelen waarmee JAP tracht zijn doelstellingen te realiseren is de natuur. Het is dus belangrijk dat we deze natuur (flora, fauna, omgeving, andere mensen, ...) met respect benaderen en dat we duurzaamheid nastreven. Met andere woorden willen we dat mensen die na ons komen even goed van die natuur kunnen genieten.

De JAP-monitoren hebben hierin een voorbeeldrol en trachten die natuurbelevingsvisie over te dragen op de jongeren.

JAP tracht met haar activiteiten zo weinig mogelijk impact te hebben op de natuur. Dat betekent concreet :

- we gebruiken bio-afbreekbare reinigings- en verzorgingsproducten;
- we laten geen afval achter in de natuur;
- we gebruiken zoveel mogelijk verse ingrediënten bij de bereiding van maaltijden;
- we passen de kampplaatsen zoveel mogelijk in in de natuurlijke omgeving;
- we vermijden luidruchtigheid;
- we maken bij installatie van touwenbruggen e.d. enkel gebruik van linten om bomen te beschermen;
- we beperken nutteloze verplaatsingen door bv. te carpoolen en gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.

We gebruiken hiervoor de principes van 'Leave No Trace' en de John Muir Award, met name: 'Discover, Explore, Conserve & Share.'

Veiligheid

JAP streeft in al zijn activiteiten en programma's een maximale veiligheid na :

- we plaatsen deelnemers niet voor te hoog gegrepen uitdagingen;
- we plannen steeds met de deelnemende groep een verkennend gesprek om de mogelijkheden te detecteren;
- prospectie en eventueel een voorkamp geven de JAP-monitoren de tijd om alles rustig voor te bereiden en contact op te kunnen nemen met plaatselijke contactpersonen om zo een beter zicht te krijgen op eventuele uitzonderlijke bepalingen die invloed kunnen hebben op de activiteiten

JAP streeft ook in zijn materiaalbeheer naar een maximale veiligheid :

Klimmateriaal en kampeermateriaal
- kopen we nieuw aan bij gespecialiseerde outdoorzaken;
- testen we voor gebruik;
- vervangen we bij duidelijk zichtbare mankementen en bij vermoeden van mankement;
- controleren en reinigen we direct na gebruik;
- stockeren we veilig;
- gebruiken we enkel voor JAP-activiteiten met uitzondering van de uitleenpakketten