Visie

JAP wil het beste uit jongeren halen.
Hiervoor vertrekken we vanuit de verwondering, vanuit het ongewone. We willen de sleur doorbreken die heel wat jongeren elke dag opnieuw ervaren. Door wakker te maken, uit te dagen, plezier te maken, streven we naar vervollediging van het wel-zijn.

"Es bildet sich ein talent in der Stille, ein karakter im Strom der Welt" (Goethe, Tasso, 3de bedrijf).

We gaan ervan uit dat de latente talenten, die in elke jongere aanwezig zijn, geactiveerd kunnen worden door de inzet van het karakter. We plaatsen jongeren daarom doorheen onze activiteiten "letterlijk" midden in de stroom van de wereld. In heel wat hedendaagse jongeren-subculturen merken we namelijk stereotype gedragspatronen. Hun visie op de maatschappelijke realiteit wordt verengd tot wat aanvaardbaar is binnen de eigen groep. Kansen geven om de wereld te ontdekken, een bredere vrijetijdsbesteding aanbieden dan bijvoorbeeld chatten en chillen, daar willen we bij JAP voor gaan.
JAP biedt dus een real life experience.

JAP werkt uitdrukkelijk inclusief: we doorbreken hierbij alle barrieres. Jongeren die nergens meer gewenst zijn in het reguliere vrijetijdsaanbod zijn bij JAP welkom. We willen hen niet isoleren maar samenbrengen met andere leeftijdsgenoten om zo mekaars leefwereld te ontdekken.
Wij geloven dat er een groot potentieel van getallenteerde vrijwilligers aanwezig is in onze samenleving. JAP bewijst dagelijke dat een organisatie eccellent en professioneel kan werken enkel met vrijwilligers.

Missie

JAP gaat met jongeren op stap.

Op stap gaan betekent voor ons: ontmoeten, ervaren en genieten.

Adventure- en survivalactiviteiten met een individuele begeleiding zijn ons middel.

Filosofie

Bij JAP leren jongeren van elkaar (peer education). We werken dus niet volgens een leider-lidmodel. Centraal hierbij staan de individuele ervaring, het communiceren hierover en het directe en indirecte handelen als laatste stap in dit wordingsproces.

Onze methodiek baseert zich op het ervaringsgerichte leren. JAP creƫert een lerende omgeving en stimuleert tot het opnemen van verantwoordelijkheid. De jongere wordt hierbij benaderd in al zijn facetten: cognitief, psycho-motorisch, dynamisch-affectief en fysisch. We geloven in deze integratieve aanpak en verwachten op deze flexibele manier het beste uit jongeren naar boven te halen.

In onze werking gaan we er van uit dat de latente talenten die in elke jongere aanwezig zijn, geactiveerd kunnen worden door de inzet van het karakter (vermogens: kennis, vaardigheden, houding). Die ontwikkeling is volgens ons de basis van elk leerproces: uit het talent ontwikkelen we vermogens. Daarbij doen we recht aan de hele persoon.

JAP garandeert een professionele begeleiding binnen een duidelijk gestructureerd kader. De monitoren geven individuele feedback aan de deelnemers en bevorderen de groepsreflectie. Vanuit dit streven naar individueel contact en begeleiding opteren we bewust voor een kleinschalige "en dus persoonlijke" aanpak.

Vanuit onze bezorgdheid voor mens en natuur nemen we bij JAP hierover duidelijke standpunten in. Respect voor de natuur en veiligheid van de deelnemers en monitoren zijn dan ook twee zeer belangrijke kernbegrippen binnen de JAP-werking. Gedurende de verschillende activiteiten wordt hieraan steeds de nodige aandacht geschonken.

Waarden

Met onze werking streven we ernaar om de deelnemers een aantal waarden bij te brengen. De belangrijkste worden hieronder op een rijtje gezet:

- zelfredzaamheid;
- zelfwerkzaamheid;
- respectvolle omgang met de anderen en de omgeving;
- sociaal engagement en solidariteit.