Complete turnaround

Wil je er even totaal tussenuit? Zit je wat in de knoop met jezelf of met je vrienden/ouders? Ben je de pedalen aan het kwijt geraken en krijg je geen greep meer op een zinvolle vrijetijdsbesteding? Ben je gekluisterd aan je virtuele laptopwereld en wil je terug de echte wereld in? Word je knorrig en krekelig door het binnen zitten en lokt het avontuur en de machtige natuur? Vind je het tijd om mijlpalen uit te zetten voor je toekomst? Misschien is dan een "DEUR UIT? OUTDOOR!-project" wel iets voor jou.

Met een "DEUR UIT? OUTDOOR!-project" biedt JAP de unieke mogelijkheid om individueel met één ervaren JAP-monitor de wereld in te trekken. Letterlijk op stap gaan met z'n twee. Op stap gaan betekent nieuwe mensen ontmoeten, zinvolle gesprekken hebben, tijd om na te denken, tenvolle genieten, ruiken, horen en voelen!

Het project is niet vrijblijvend. We hebben op voorhand enkele gesprekken met jou en je vrienden en familie. We stellen ook enkele krachtige doelstellingen voorop die je met het project wil bereiken. De nadruk ligt in een "DEUR UIT? OUTDOOR!-project" op zinvolle vrijetijdsbesteding : wat kan je doen om terug een boeiende vrijetijdsinvulling te krijgen in de toekomst. Ga er dan voor en neem jouw vrije tijd samen met ons in handen!

Zoals bij alle JAP-projecten gaan we voor een stevige portie avontuur.

Samen met je monitor stel je een stapprogramma vast van 7-10 dagen. De tocht kan plaatsvinden in het binnen- of buitenland. Jullie leven sober onderweg maar genieten van elke moment. Je beheert ook zelf het budget van het project. Op het einde van de staptocht werken jullie een teamvormende activiteit uit samen met je "buddy" (bv. familielid of goede vriend).

De afspraken die we maken zijn heel beperkt :
- Je neemt geen GSM en geen drugs mee.
- Je respecteert de wetten van het land.
- De begeleider en de jongere blijven het volledige project bij mekaar en beheren beiden het budget.

Voor wie? Jongeren tussen 15 en 21 jaar.

Stef-pelgrimstocht%20015 Stef-pelgrimstocht%20050 Stef-pelgrimstocht%20080 Stef-pelgrimstocht%20113 Stef-pelgrimstocht%20262 Stef-pelgrimstocht%20232
Onze visie?

- JAP wil met "DEUR UIT? OUT DOOR!-project" de individuele jongere bereiken om te proeven van adventure. Tijdens dit project willen we jongeren laten ervaren hoe "vrije tijd" zinvol kan worden ingevuld. We leggen dus de nadruk op "zinvolle en geëngageerde vrijetijdsbesteding" om zo tot een hoger welbevinden te komen.

- "DEUR UIT": JAP gaat met de jongere de deur uit en breekt volledig met de huidige vrijetijdsbesteding "PC, TV, gameconsoles, ..."

- "OUTDOOR": Outdoor en adventure is ons middel om samen met de jongere erop uit te trekken. Door de ervaring in de natuur - back-to-basic - krijgt de jongere de kans om nieuwe ervaringen op te doen, een aantal zaken op een rijtje te zetten en te werken aan op voorhand omschreven doelstellingen.

- De JAP-monitor vertrekt op tocht met een open houding. Hij vertrekt vanuit het "niet-verwachten" bij jongeren, waar veel van verwacht wordt, maar die er niet in slagen om aan de maatschappelijke verwachtingen te voldoen.

- We stimuleren het zelf-verantwoordelijkheid nemen van de jongere. Dat gebeurt ondermeer door samen de doelstellingen vast te leggen, door samen de reisroute te bepalen, samen het budget te beheren, samen na te denken over de buddy-activiteit, ... .

Stef-pelgrimstocht%20095 Stef-pelgrimstocht%20087 Stef-pelgrimstocht%20036
Doelgroep?

Jongeren die zijn vastgelopen in hun vrijetijdsbesteding: ze krijgen hun vrije tijd moeilijk ingevuld of maken in hun vrije tijd keuzes waardoor ze een positieve ontwikkeling in hun leven bemoeilijken.

Dsc00060 Dsc00068 Dsc00079 Dsc00093 Dsc00142
Waarden?

Met een "DEUR UIT? OUTDOOR!-project" streven we ernaar om de jongeren een aantal waarden bij te brengen. De belangrijkste zetten we hieronder op een rijtje :

- zelfredzaamheid;
- zelfwerkzaamheid;
- respectvolle omgang met de anderen en de omgeving;
- sociaal engagement en solidariteit.

Dsc00071 Dsc00099 Dsc00100 Dsc00101 Dsc00106
Van start?

Contacteer JAP voor meer info en mogelijk vertrekken we al volgende week!

Dsc00108 Dsc00112 Dsc00122 Dsc00145