JAP vzw heeft verschillende verzekeringen afgesloten :

- verzekering tegen sportongevallen : burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

- verzekering beheerdersaansprakelijkheid

Meer info kan je altijd bekomen bij de voorzitter of de secretaris